Уколико је производ који сте купили код нас несобразан у законом прописаном року, пре слања самог производа попуните онлине рекламациони лист.

Молимо Вас испуните и пошаљите формулар (рекламациони лист) да би сте добили број рекламације. Наглашавамо да је најбоље попунити сва поља. Након слања у повратној поруци на е-маил адресу коју сте унели биће Вам прослеђен одговор тако да вас молимо да проверите е-маил адресу коју наводите.

О поднетом захтеву за рекламацију писменим или електронским путем бићете обавештени најкасније од 8 дана од дана пријема рекламације. О пријему о вашем захтеву бићете обавештени телефоном или уколико оставите е-маил адресу под којим је бројем ваш захтев заведен. Прихваћене рекламације решаваћемо у складу са вашим захтевом, предлогом и у року законом прописаним од 15 дана.
Трошкове слања робе на сервис сноси продавац као и трошкове испоруке робе са сервиса ка потрошачу.

    Информације о наруџбини

    Информације о производу    Разлог рекламације

    * Поља обележена овим симболом су обавезна

    ** Сваки производ има јединствену шифру производа